ugm

Saluran Alternatif

BILKODSENARAI PROGRAMTEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) 
KEMASUKAN KHAS
1.SA03IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN) (PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN) #8
2.SA09IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL (KEPUJIAN) #8
SALURAN KEDUA
1.SH03IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (SENI BINA) #6
2.SH05IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BANGUNAN) #
3.SH06IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN) #6
4.SH08IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (PENGURUSAN BINAAN) #6
5.SH13IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI BANGUNAN) #6
6.SH20IJAZAH SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) #8
7.SH25IJAZAH SARJANA MUDA SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN) #8
8.SK01IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN AWAM) #8
9.SM03IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (BIOPERUBATAN) #8
10.SM07IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (AUDIOLOGI) #8
11.SM10IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN) #8
12.SM11IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS FORENSIK) #8
13.SM17IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (PATOLOGI PERTUTURAN) #8
14.SM18IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SAINS SENAMAN DAN SUKAN) #8 
15.ST01IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (SASTERA DENGAN PENDIDIKAN) #8
16.ST02IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (SAINS DENGAN PENDIDIKAN) #8
17.ST10IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN KHAS) #8
18.ST39IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESOL) #8
19.SY01IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (MAKANAN) #8
20.SY03IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIOSUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP) #7
21.SY06IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (PERSEKITARAN) #7
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
WARGA BUDAYA
1.SA05IJAZAH SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) #8
2.SA06IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN DAN PENGARAHAN) #8
3.SA07IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS) #8
4.SA11IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (GRAFIK KOMUNIKASI) #8
5.SA54IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MEDIA BARU) #8
6.SA55IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK PRODUK) #8
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
WARGA SUKAN
1.SA00IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN)7
2.SA02IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) #8
3.SA03IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN) (PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN)8
4.SA05IJAZAH SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) #8
5.SA06IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN DAN PENGARAHAN) #8
6.SA07IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS) #8
7.SA11IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (GRAFIK KOMUNIKASI) #8
8.SA54IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MEDIA BARU) #8
9.SA55IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK PRODUK) #8
10.SG02IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (BIOLOGI GUNAAN)8
11.SG03IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA ANALISIS)8
12.SG04IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA INDUSTRI)8
13.SH03IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (SENI BINA) #6
14.SH05IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BANGUNAN)6
15.SH06IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN) #6
16.SH08IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (PENGURUSAN BINAAN) 
6
17.SH13IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI BANGUNAN)6
18.SH20IJAZAH SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) 
8
19.SH25IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN) #8
20.SK06IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL)8 
21.SK12IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN BAHAN)8
22.SK32IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN POLIMER)8
23.SM06IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (PEMAKANAN)8
24.SM18IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SAINS SENAMAN DAN SUKAN) #8
25.SP00IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN)8
26.SS02IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (BIOLOGI)8
27.SS15IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (FIZIK)8
28.SS28IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA)8
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
WARGA EMAS
1.SA00IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) #7
2.SA02IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) #8
3.SA03IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN) (PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN ) #8
4.SA05IJAZAH SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) #8
5.SA06IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN DAN PENGARAHAN) #8
6.SA07IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS) #8
7.SA09IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL (KEPUJIAN) #8
8.SA11IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (GRAFIK KOMUNIKASI) #8
9.SA54IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MEDIA BARU) #8
10.SA55IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK PRODUK) #8
11.SB02IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL) #7
12.SG00IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN)(FIZIK GUNAAN) #8
13.SG01IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN)(GEOFIZIK) #8
14.SG02IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (BIOLOGI GUNAAN) #8
15.SG03IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN)(KIMIA ANALISIS) 8
16.SG04IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA INDUSTRI)8
17.SG05IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PEMODELAN MATEMATIK) #8
18.SG06IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN)(STATISTIK GUNAAN) #8
19.SG25IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN)(PENYELIDIKAN OPERASI) #8
20.SG28IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN)(FIZIK PERUBATAN) #8
21.SG29IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN)(FIZIK KEJURUTERAAN) #8
22.SH05IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN (KEPUJIAN) (UKUR BANGUNAN) #6
23.SH06IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN) #6
24.SH08IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (PENGURUSAN BINAAN) #6
25.SH13IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI BANGUNAN) #6
26.SH20IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) #8
27.SM03IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (BIOPERUBATAN) #8
28.SM06IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (PEMAKANAN) #8
29.SP00IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN) #8
30.SS02IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (BIOLOGI) #8
31.SS15IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (FIZIK) #8
32.SS28IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA)8
33.ST01IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN)(SASTERA DENGAN PENDIDIKAN) #8
34.ST02IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (SAINS DENGAN PENDIDIKAN) #8
35.ST10IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN KHAS) #8
36.ST39IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESOL) #8

NOTA : # program yang mempunyai syarat temu duga

Pin It

underlocal 01underlocal 02underlocal 03underlocal 04underlocal 05

 

side under local 01
side under local 02
side under local 03
side under local 04
side under local 05

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori
Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
xtel 1 300 888 876 / +604-6533196  | xfax +6046533328   |  xemel admissions@usm.my   |  xfb Student Admissions USM

tanye
  © Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x

SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia.

xtel 1 300 888 876
xtel +604-6533196 
xfax +6046533328  
xemel admissions@usm.my  
xfb Student Admissions USM


tanye 
© Hak cipta terpelihara 2017 by Universiti Sains Malaysia.  |  ic account circle white 18dp 1x